La Junta Directiva, s’encomana la gestió, administració i direcció dels assumptes propis de l'Associació.