És una borsa de treball especialitzada en el sector del muntatge de bastides. Està pensada per a què tots aquells interessats puguin adjuntar el seu currículum que s’enviarà a les empreses de l’Associació per tal d’agilitzar els seus processos de selecció. En qualsevol cas, serà l’empresa la que, en cas d’estar interessada, es posarà en contacte amb el possible candidat.