Propietat del lloc web

Aquest lloc web, amb adreça aceba.sokrator.net és propietat de la Fundació Universitat i Tecnologia (en endavant Associació Catalana d'Empreses de Bastides), les dades són:

Nom: Associació Catalana d'Empreses de Bastides
Direcció: Rambla de Catalunya, 127 3r 1a 08008 Barcelona
NIF: G 61037784

Continguts del lloc web

Tots els seus continguts, incloent els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides o els tercers que hagin autoritzat l'ús. L'Associació Catalana d'Empreses de Bastides es reserva tots els drets.

La informació administrativa que l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides pública en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

Exoneració de responsabilitats d'Associació Catalana d'Empreses de Bastides

La persona usuària del lloc web és conscient i accepta de forma voluntària que la utilització del servei té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així i excepte en els casos en què la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides no assumeix cap responsabilitat derivada dels usos que la persona usuària faci d'aquest servei.

A títol no limitatiu, l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides exonera de qualsevol responsabilitat derivada de:

La no garantia de l'accés continu als elements i la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat.

Els eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La no garantia que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, alhora que no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d ' accedir-hi.

De la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitat dels usuaris

L'Associació Catalana d'Empreses de Bastides no autoritza utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

Tampoc permet reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Queda prohibit, excepte en els casos en què l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides ho autoritzi expressament, presentar pàgines web del lloc sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre si mateixos quan se'ls demani.

Privadesa i tractament de dades personals

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades personals són tractats per l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de protecció de dades personals. En completar i enviar els esmentats formularis, com a persona usuària és CONSCIENT I AUTORITZA a l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides perquè emmagatzemi i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li han sol·licitat d'acord amb l'esmentada normativa de protecció de dades personals.

L'Associació Catalana d'Empreses de Bastides ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligat compliment de conformitat amb el que estipula la legislació vigent, i fins i tot es compromet a implantar mesures de seguretat addicionals que excedeixin aquesta normativa, a fi a buscar un servei fiable i d'alta qualitat. No obstant això, com a persona usuària, reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, no podent l'Associació Catalana d'Empreses de Bastides garantir la plena seguretat de l'ús d'internet a través d'aquest servei.

Notificacions, llei aplicable i jurisdicció

Si es produís alguna diferència entre les dues parts sobre la interpretació, compliment i efectes d'aquestes condicions legals, i en cas de poder no arribar a un acord o solució acceptada per ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre privilegi que pogués correspondre se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals i jutjats de Barcelona. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

Modificacions de les condicions legals

L'Associació Catalana d'Empreses de Bastides es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els termes i condicions establerts en aquest document.