Representació

Tenim la interlocució amb les administracions per defensar els interessos dels associats

 
 Formació

Potenciem activitats formatives per al sector

 
  Qualitat

Treballem per la construcció d’una marca de prestigi. ACEBA aporta un segell de qualitat als seus associats

 
 Posicionament estratègic

Donem visibilitat a la teva empresa i a la seva activitat. Vetllem pel seu posicionament

 
 Networking

L’Associació és un punt de trobada clau per conèixer nous partners i fomentar iniciatives sectorials

 
 Projectes col·laboratius

Col·laborem amb els col·legis professionals i associacions empresarials que per naturalesa permeten desenvolupar projectes comuns