La nostra missió és defensar i representar els interessos de les empreses associades i oferir un servei de qualitat en resposta a les seves necessitats.
Desenvolupem diferents accions destinades a coordinar aquesta activitat:

  • Acreditar
  • Unificar
  • Col·laborar
  • Reconeixement
  • Acreditar l’activitat de les empreses instal·ladores de bastides com a subsector professional

  • Unificar criteris tècnics en el desenvolupament de l’activitat muntadora de bastides

  • Crear un únic marc de col·laboració i actuació conjunta de les empreses

  • Aconseguir el reconeixement i prestigi de l’activitat per part dels Organismes, Institucions Públiques i usuaris

Els valors que ens defineixen són: millora contínua, professionalitat, rigor i transparència.