Presentació

L’Associació Catalana d’Empreses de Bastides (ACEBA) és una associació sectorial d’empreses que es dediquen al muntatge de bastides. ACEBA es va constituir l’octubre del 1995, com a entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
A més, és membre fundador de la Federación Española de Montadores de Andamios (FEMA) que integra el subsector a nivell estatal.

Agents involucrats:

Instal·ladors especialitzats en el muntatge de bastides
Fabricants de bastides i elements complementaris
Arrendadors de bastides per a tercers

    ELS NOSTRES ASSOCIATS